بازسازی و تعمیر ساختمان های مسکونی چند واحدی

بازسازی و تعمیر ساختمان های مسکونی چند واحدی

پیش تر درباره “نکات مهم در بازسازی منزل“صحبت کردیم. در اینجا به یکی دیگر از این نکات اشاره خواهیم کرد که عبارتست از اینکه بازسازی ساختمان های چند واحدی پیچیده است بخاطر اینکه آن ها چند مالک دارند که باید نسبت به استراتژی تعمیر و نوسازی به توافق برسند. ممکن است میزان صدمات و خرابی های وارده بر واحدهای مختلف، با هم فرق داشته باشد. یا اینکه هرکدام بیمه های متفاوتی داشته باشند. یا ممکن است بعضی واحدها تحت پوشش بیمه نباشند. همچنین بعضی از آن ها ممکن است به نقشه جدیدی برای واحد خود نیاز داشته باشند.

بازسازی ساختمان چندواحدی

در این نوشته سعی ما بر این است که کمک کنیم چالش های تعمیر و بازسازی ساختمان های چند واحدی را بهتر بفهمیم و در انجام آن پیشرفت بیشتری به دست آوریم.

قدم هایی برای شروع مراحل بازسازی

اگر شما در یک ساختمان چند واحدی زندگی می کنید که نیاز به تعمیر و نوسازی دارد برای آغاز به این کار بهتر است به موارد زیر توجه کنید.

۱- سیاست های بیمه ای خود را مطالعه کرده و با شرکت بیمه کننده خود مشورت کنید.

۲- با همسایگانی که واحدهای آنان نیز مورد آسیب و خرابی قرار گرفته و یا به هر دلیلی که در مقاله “چرا ساختمان ها نیاز به بازسازی دارند؟” گفته شد نیاز به بازسازی دارد صحبت کنید که آن ها چگونه قصد بازسازی واحد خود را دارند چرا که شما بهتر است بازسازی کل ساختمان را با توافق با هم انجام دهید.

۳- به قرارداد واحد خود مراجعه کنید و به تمام نکات ریزی که در آن ها نوشته شده دقت کنید. و حقوق و تعهدات خود را در اجاره نامه یا سند قانونی آن متوجه شوید. گام های قانونی و بیمه ای که باید دنبال شوند به این بستگی دارد که آیا شما تحت موارد مطرح شده در ذیل اساس نامه های مذکور هستید یا خیر.

۴- اگر از حقوق و تعهدات قانونی مالکیت خود آگاه نیستید و برای شما روشن نیست، از مشاورهای حقوقی مشورت بگیرید.

۵- با همسایه های خود و بیمه گرهای آنان و کمیسیون های بلایای طبیعی همکاری کنید. (در صورتیکه ساختمان شما به دلیل بلایای طبیعی دچار سانحه شده و نیاز به بازسازی داشته باشد.) تا متوجه شوید که چه پروسه ای را برای ارزیابی خسارات و نحوه تعمیر و نوسازی ساختمان لازم است پیش بگیرید و در این راستا چه تصمیماتی باید اتخاذ کنید.بازسازی ساختمان های فرسوده

در نهایت یکی از مسائل حیاتی در آغاز به کار عملیات بازسازی مشورت با متخصصان و مجربان در این زمینه می باشد تا به این پرسش پاسخ دهیم که “بازسازی ساختمان را از کجا شروع کنیم” که کارشناسان بیلدبرد آماده هرگونه همکاری در این زمینه با شما هستند.

اشتراك و دنبالك

    ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

    دیدگاه بدهید