چرا اقتصاد ما دچار بحران است ؟

در کشور های توسعه یافته در تحقیق های به عمل آمده مشاهده شد که بیش از نیمی از مردم کشور از کالاهای تولید همان کشور استفاده می کنند.
کشور ژاپن با 95% مصرف کننده داخلی دارای رتبه اول است که همین رقم نشان می دهد که چرا کشور ژاپن جزو 4 قدرت اول صنعتی دنیاست.
ما با ایجاد یک روند برای مصرف کالاهای برتر ایرانی و برندهای محبوب برای بهسازی فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی و تولیدات داخلی هرماه برند های محبوب و با کیفیت را معرفی کرده و از آنها تقدیر به عمل می آوریم.
باشد که با ایجاد فرهنگ استفاده از کالای ایرانی همه در پیشبرد صنعت و توسعه کشور همراه هم باشیم .
از شما مردم ایران سپاس گذاریم که با حمایت از کالاهای ایرانی، ایرانی بهتر خواهید ساخت.

[mpc_vc_gallery images=”5203″]