راهنمای بازسازی ساختمان چند واحدی

راهنمای بازسازی ساختمان چند واحدی

در مقاله “بازسازی و تعمیر ساختمان های مسکونی چند واحدی” نگاهی کلی به مقوله بازسازی مجتمع های چند واحدی کردیم. در این نوشته به این سوال خواهیم پرداخت که تصمیمات فنی راجع به نوسازی یک ساختمان چند واحدی چگونه اتخاذ می شود؟ 

بازسازی ساختمان چند واحدی

رویکرد ارزیابی شامل بازرسی، اندازه گیری و ضبط میزان خسارت می شود که ضوابط راهنما برای هر واحد را مشخص می کند سپس ملاحظه می کند که خسارت وارده چگونه بر کل ساختمان اثر گذاشته است. سپس بر اساس راهنمای بازسازی بررسی می شود که کدام واحدها نیاز به نوسازی دارند و یا اینکه آیا کل ساختمان نیاز به بازسازی دارد یا خیر؟

چه زمانی بررسی ها و گزارش های ژئوتکنیکی مورد نیاز است؟

در صورتی برای بازسازی یک ساختمان نیاز به تحقیقات ژئوتکنیکی داریم که خسارت بسیار گسترده باشد و یا نوسازی بخشی مشخص باشد. در تعمیرات ساختمان های چند واحدی “بایدها و نبایدهای بازسازی منزل” را مد نظر قرار دهید.

چه زمانی در بازسازی یک ساختمان چند واحدی باید فندانسیون را جایگزین کرد؟

اگر بیش از نصف فندانسیون آسیب دیده باشد بهتر است که فندانسیون آن ساختمان تعویض شود. بر اساس راهنمای بازسازی ساختمان ها، نوسازی یک واحد و تعمیر سایر واحدها رفتار درستی برای ساختمان است در جایی که خسارت در طی ساختمان یکسان نباشد. تصمیم هایی مانند این باید در مفاد و متن قرارداد بیمه مربوط به ساختمان های خاص گرفته شود.

بازسازی فندانسیون

علاوه بر فندانسیون کدام یک از سایر بخش های یک ساختمان چند واحدی به احتمال زیاد نیاز به بازسازی دارد؟

ممکن است نیاز باشد که سقف های سنگین یا پوشش دیوارها در عملیات نوسازی یک ساختمان با متریال سبک تری جایگزین شود که اطلاعات جامع تر درباره تعمیرات یقف را در نوشته “تعمیرات و بازسازی سقف ارائه کرده ایم.  اگر کف یک واحد در نوسازی نیاز به جایگزینی داشته باشد پس احتمالا آن واحد نیاز به یک تعمیرات کلی روبنایی خواهد داشت. (به عنوان مثال تعمیر ترک های ساختمان)

دیوارهای محافظ آتش بین واحدها ممکن است برای احیای مقاومت در برابر آتش یا ویژگی آکوستیک و دیگر کاربری هایشان نیاز به تعمیرات داشته باشند. بهتر است که تمام مالکان واحدها باید درباره چنین تغییرات و نوسازی در سطح ساختمان موافقت داشته باشند.

دیوار آتش چیست؟

دیوار آنش

دیوار آتش دیواری است که برای مقاومت در برابر سرایت و انتشار آتش هنگام احتراق از یک واحد به سایر واحدها در ساختمان های چند واحدی تعبیه می شود. کارکرد دیگر این دیوار عایق بودن صوتی است که البته به این دیوار، دیوار بین مستاجرها نیز گفته می شود که در دوباره سازی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

اگر یک واحد بدون در نظر گرفتن سایر واحدها بازسازی شود چه عواقبی در پی دارد؟

تعمیرات سایر بخش های ساختمان ممکن است بدون اثر گذاری بر روی بازسازی های صورت گرفته در دیگر واحدها صورت پذیرد. البته این بستگی به طبیعت و میزان خسارتی است که به کل سازه وارد شده است. بهتر است پیش از آن که هر یک از واحدهای خسارت دیده در یک ساختمان اقدام به نوسازی مستقل واحد مربوطه خود کنند با کارشناسان و مهندسان ما در بیلدبرد مشورت کنند که آیا با توجه به طراحی ساختمان و نوع خسارت وارده نوسازی های جداگانه قابل انجام یا به صرفه است یا اینکه بهتر است ابتدا بخش های مشترک و تحت تاثیر متقابل مورد بازسازی قرار گیرند.

اشتراك و دنبالك

    ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

    دیدگاه بدهید