طراحی نما

طراحی نما

به نظر شما آیا جلوه ی نماهای شهری مطابق با فرهنگ ایرانی است ؟

تا به حال ساختمان مدرنی را دیده اید که المان های ایرانی در آن به کار رفته باشد ؟

ایرانیان از دیرباز به محیط زندگی خود بسیار اهمیت می دادند و با ذوق و سلیقه خود سازه های بی نظیر از نظر معماری را خلق کرده اند. در روند توسعه شهری امروزه ما شاهد این هستیم که علی رقم داشتن دانش معماری کهن و پیشینه قوی در این زمینه نما های امروزی هیچ بهره ای از المان ها و طرح های ایرانی نبرده اند و نمای شهری ما به سمت یک جریان نا متعارف و خالی از جلوه های بصری زیبا می رود.

تیم بیلدبرد برای باز پروری و ایجاد فضای نوین شهری با متدهای طراحی نمای ایرانی و تلفیق آن با متریال های نوین ساختمانی و همچنین همکاری با معمارانی خوش ذوق برای بهبود نما ها و طراحی ها خدمات طراحی نما را در سیاست خود جای نهاده است.

امروزه طراحی معماری، یک ارزش بزرگ به حساب می آید و روند ساخت و ساز شهری و باید در راستای توسعه پایدار قدم بردارد و معماران همانند پیشینیان خود بناهای ماندگار خلق کنند.

تیم بیلدبرد در شبکه های مجازی و صفحات اجتماعی خود نیز اقدام به یک روند برای نشان دادن ضعف های موجود و تشویق معماران و طراحان به بهبود آنها، کرده است . همچنین از معماران و کسانی که خواستار همکاری با ما هستند نیز استقبال کرده و برای توسعه و ایجاد روند جدید در طراحی معماری قدم برداریم

طراحی نما