فرم همکاری طراحی معماری

بیلدبرد بنا دارد که در روند بهبود خدمات و ارائه خدمات برتر، طراحان معماری را که خواستار بهره مندی از خدمات و همکاری با ما هستند را جذب نماید.  با تکمیل فرم زیر بعد از بررسی تیم بیلدبرد  با شما تماس حاصل می شود تا برای همکاری با تیم بیلدبرد قرارداد تنظیم شود.

تیم بیلدبرد برای عرضه و بهبود در صنعت ساختمان شرایط زیر را برای بهره مندی از یک خرید خوب و توسعه صنعت پویا  گذاشته است.

فرم :

[caldera_form id=”CF585fac87ab7b7″]

برای اطلاعات بیشتر نیز می توانید با ما در تماس باشید.