روش های نگهداری و انبار سیمان کیسه ای

روش های نگهداری و انبار سیمان کیسه ای

همانطور که در مقاله “تهیه و نگهداری مصالح ساختمانی” گفته شد، یکی از مهم ترین ارکان ساخت هر پروژه ساختمانی نحوه صحیح نگهداری و مراقبت از مصالح ساختمانی است که در طول پروسه ساخت و ساز دچار آسیب نشوند و یا از کیفیت آن کاسته نگردد. از جمله این مصالح ساختمانی سیمان است که همانطور که بیان شد به دو شیوه کیسه ای و فله ای به کارگاه ساخت و ساز منتقل می شوند. در این نوشته به مواردی که در نگهداری سیمان کیسه ای یا پاکتی لازم است مورد توجه قرار گیرد می پردازیم.

– در وهله اول باید روی کیسه های سیمان که وزن آنها 50 کیلوگرمی است باید، نوع سیمان، مقاومت،کارخانه تولید کننده و تاریخ تولید این مصالح ساختمانی درج شود. این اطلاعات باید روی برگه تحویل این مصالح ساختمانی نیز ثبت شده باشد.

– اگر در یک کارگاه از چند نوع سیمان برای مصارف مختلف استفاده می شود باید محل نگهداری این مواد ساختمانی از هم متمایز باشد که اشتباها به جای هم به کار گرفته نشوند.

انبار کردن سیمان و مصالح ساختمانی

– سیمان کیسه ای به دور از رطوبت و روی کف خشکی که سطح آن حدود 10 سانتی متر بالاتر از محیط اطراف باشد نگهداری شود و چینش این مصالح ساختمانی باید به گونه ای باشد، سیمان هایی که زودتر وارد شده اند محل دسترسی آن ها جلوتر باشد که زودت به کار گرفته شوند.

– سوال بعدی این است که چه تعداد کیسه سیمان می توان روی هم انبار کرد؟ جواب این سوال بسته به رطوبت محل نگهداری دارد. در مناطق خشک و کم رطوبت می توان تا 12 پاکت سیمان را نیز روی یکدیگر قرار داد. البته ارتفاع کلی آن نباید از 8/1 متر بیش تر گردد. اما در مناطق مرطوب که رطوبت نسبی آن افزون بر 90 درصد باشد لازم است که تعداد پاکت های سیمان روی هم انباشته از 8 عدد بیشتر نگردد و ارتفاع این مواد ساختمانی نیز از 2/1 متر تجاوز نکند.

برای آگاهی بیشتر با شرایط حفظ و نگهداری مصالح ساختمانی می توانید به صفحه مصالح ساختمانی بیلدبرد مراجعه کرده و یا با کارشناسان و متخصصان ما در این رابطه تماس بگیرید.

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

دیدگاه بدهید

شانزده + دوازده =