بازدید 12 24 همه

 • چراغ COB – مدل MB37RD

  شروع قیمت از: 21,450 تومان

  چراغ COB – مدل MB37RD چراغ COB – مدل MB37RD – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت…

 • چراغ COB لنزدار مدل 36SQ

  شروع قیمت از: 29,200 تومان

  چراغ COB لنزدار چراغ COB لنزدار – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت 6 ماهه هزینه اولیه،…

 • چراغ SMD -مدل MBRV03 چراغ SMD -مدل MBRV03 امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت 6 ماهه هزینه…

 • چراغ SMD -مدل MBSV03 چراغ SMD -مدل MBSV03  امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت 6 ماهه هزینه…

 • چراغ SMD دور شیشه ای مدل GLRD

  شروع قیمت از: 26,700 تومان

  چراغ SMD دور شیشه ای چراغ SMD دور شیشه ای – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت…

 • چراغ SMD دور شیشه ای مدل SQGL چراغ SMD دور شیشه ای مدل SQGL – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های…

 • چراغ SMD دور شیشه ای-مدل NG33RD

  شروع قیمت از: 25,100 تومان

  چراغ SMD دور شیشه ای-مدل NG33RD چراغ SMD دور شیشه ای-مدل NG33RD – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده…

 • چراغ SMD سه حالته – مدل P013R

  شروع قیمت از: 23,700 تومان

  چراغ SMD سه حالته – مدل P013R چراغ SMD سه حالته – مدل P013R – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های…

 • چراغ SMD مدل MB026

  شروع قیمت از: 10,800 تومان

  چراغ SMD مدل MB026 چراغ SMD مدل MB026 – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت 6 ماهه…

 • چراغ SMD-مدل 200610

  شروع قیمت از: 34,400 تومان

  چراغ SMD-مدل 200610 چراغ SMD-مدل 200610 – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت 6 ماهه هزینه اولیه،…

 • چراغ SMD-مدل MB32ERD

  شروع قیمت از: 10,800 تومان

  چراغ SMD-مدل MB32ERD چراغ SMD-مدل MB32ERD – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت 6 ماهه هزینه اولیه،…

 • چراغ SMD-مدل MB527RD

  شروع قیمت از: 26,100 تومان

  چراغ SMD-مدل MB527RD چراغ SMD-مدل MB527RD – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت 6 ماهه هزینه اولیه،…