بازدید 12 24 همه

 • چراغ COB - مدل MB37RD

  چراغ COB – مدل MB37RD

  شروع قیمت از: ۲۱,۴۵۰ تومان

  چراغ COB – مدل MB37RD چراغ COB – مدل MB37RD – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت…

 • چراغ COB لنزدار

  چراغ COB لنزدار مدل ۳۶SQ

  شروع قیمت از: ۲۹,۲۰۰ تومان

  چراغ COB لنزدار چراغ COB لنزدار – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه اولیه،…

 • چراغ SMD -مدل MBRV03

  چراغ SMD -مدل MBRV03 چراغ SMD -مدل MBRV03 امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه…

 • چراغ SMD -مدل MBSV03

  چراغ SMD -مدل MBSV03 چراغ SMD -مدل MBSV03  امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه…

 • چراغ SMD دور شیشه ای

  چراغ SMD دور شیشه ای مدل GLRD

  شروع قیمت از: ۲۶,۷۰۰ تومان

  چراغ SMD دور شیشه ای چراغ SMD دور شیشه ای – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت…

 • چراغ SMD دور شیشه ای مدل SQGL

  چراغ SMD دور شیشه ای مدل SQGL چراغ SMD دور شیشه ای مدل SQGL – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های…

 • چراغ SMD دور شیشه ای-مدل NG33RD

  چراغ SMD دور شیشه ای-مدل NG33RD

  شروع قیمت از: ۲۵,۱۰۰ تومان

  چراغ SMD دور شیشه ای-مدل NG33RD چراغ SMD دور شیشه ای-مدل NG33RD – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده…

 • چراغ SMD سه حالته - مدل P013R

  چراغ SMD سه حالته – مدل P013R

  شروع قیمت از: ۲۳,۷۰۰ تومان

  چراغ SMD سه حالته – مدل P013R چراغ SMD سه حالته – مدل P013R – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های…

 • چراغ SMD مدل MB026

  چراغ SMD مدل MB026

  شروع قیمت از: ۱۰,۸۰۰ تومان

  چراغ SMD مدل MB026 چراغ SMD مدل MB026 – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت ۶ ماهه…

 • چراغ SMD-مدل 200610

  چراغ SMD-مدل ۲۰۰۶۱۰

  شروع قیمت از: ۳۴,۴۰۰ تومان

  چراغ SMD-مدل ۲۰۰۶۱۰ چراغ SMD-مدل ۲۰۰۶۱۰ – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه اولیه،…

 • چراغ SMD-مدل MB32ERD

  چراغ SMD-مدل MB32ERD

  شروع قیمت از: ۱۰,۸۰۰ تومان

  چراغ SMD-مدل MB32ERD چراغ SMD-مدل MB32ERD – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه اولیه،…

 • چراغ SMD-مدل MB527RD

  چراغ SMD-مدل MB527RD

  شروع قیمت از: ۲۶,۱۰۰ تومان

  چراغ SMD-مدل MB527RD چراغ SMD-مدل MB527RD – امروزه نسل جدید ابزارآلات تولید و پخش روشنایی، با استفاده از تکنولوژی نانو، امکان یافته اند تا با محصولات روشنایی COB، SMD، LED و Filaments گام بسیار مهمی در زمینه رشد نوردهی و افزایش راندمان نوری بردارند. کاهش هزینه های تمام شده و برگشت ۶ ماهه هزینه اولیه،…